1. Јасмина Ђорђевић: ЕВАЛУАЦИЈА ПРИРОДНОГ КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРУ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

2. Весна Лукић, Драгана Матијевић: ДЕМОГРАФСКИ И ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА ЉИГА

3. Борут Кирбус: ГЕОМОРФОЛОШКА КАРТА ДНА ДОЛИНЕ ЉИГА

4. Иван Б. Поповић:  ФУНДАМЕНТАЛНЕ НАЗНАКЕ НАСЕОБИНСКЕ ГЕНЕЗЕ ПРОСТОРА СУВОБОРСКОГ РАЈЦА У 20. ВЕКУ

5. Милован Миливојевић, Јелена Ћалић: ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

6. Зора Живановић, Синиша Тркуља: Бања као потенцијал развоја општине Љиг -поређење са бањом Авен на југу Француске-

 

Дипломски и мастер радови

  1. Миљана Костић: Приоритетни инфраструктурни пројекти у општини Љиг

2. Никола Сандић: Услови и могућности развојa туризма у општини Љиг