Предлог плана развоја бањског туризма погледати овде.