1. СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА БАЊСКОГ ТУРИЗМА
  2. МАСТЕР ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА РАЈЦУ

Планирање на Рајцу