1. Стратегија развоја туризма
  2. Стратешки мастер план развоја бањског туризма
  3. Мастер план развоја туризма на Рајцу
  4. Стратешки план сеоског туризма
  5. Стратешки план пољопривреде
  6. Стратешки план опстанка села
  7. Увод у стратегију привреде општине Љиг

Потребни сарадници за рад на завршетку горњих секторских стратегија.