Економски билтен је намењен анализи економских кретања у општини Љиг. Биће публиковани месечни статистички подаци и трендови.

  1. Степен развијености општине Љиг
  2. Број запослених у општини Љиг
  3. Пад индустријске производње у општини Љиг
  4. Запошљавање у општини Љиг
  5. Кретање броја стоке у општини Љиг
  6. Кретање броја животиња у последње четири године
  7. Издвајање за пољопривреду из буџета током 2015. године

 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ

Мапе подстицаја. Изабрати општину Љиг и садржај мапе.

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. Просечне нето зараде за јануар  – 35  964 динара. Србија – 47 893. Разлика – 11 929.
  2. Просечне нето зараде за фебруар  – 43 926 динара. Србија – 47 819. Разлика – 3893.

НАПОМЕНА: Промењена је методологија израчунавања просечних зарада у општинама.  Анализираћемо наредних месеци да ли је ово повећање просечних зарада у општини Љиг резултат промењене методологије.

 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ У ОПШТИНИ ЉИГ 2018. ГОДИНЕ

Незапосленост по месецима:

Јануар – 512

Фебруар – 487

У јануару је пријављена потреба за запошљавањем била 1,  а у фебруару нула.  У јануару је запослено са евиденције 12,  а у фебруару само 6.

У јануару је запослено на неодређено време 16, а на одређено 38 лица. У фебруару је запослено на неодређено време 11, а на одређено 17 лица.

У јануару је било новопријављених незапослених 19,  а у фебруару 57. Служби запошљавања пријавило се за прва два месеца 76 нових незапослених лица, а запослено са евиденције 18.

Очигледно је да привреда стагнира и да се и даље добијају повремени послови на одређено време. Подаци указују да незапослени одлазе из општине (и са евиденције) што доприноси малом фиктивном смањењу незапослености.

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ  2016. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ  2017. ГОДИНЕ

Степен сиромаштва у општини Љиг