Позиционирање општине у односу на конкуренцију. Бенчмаркинг представља технику оцене конкурентске способности општине.

Анализа ће се радити након што се објави комплетан профил заједнице.

 

БЕНЧМАРКИНГ

  1. Поређење структуре буџета
  2. Поређење у сектору сточарства
  3. Поређење у сектору шљиварства
  4. Поређење (бенџмарк) са сличним туристичким дестинацијама