АНАЛИЗА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ЉИГ

  1. Туристички промет у општини Љиг
  2. Наплата боравишне таксе
  3. Туристички промет у општини Љиг  2016. године
  4. Туристички промет у општини Љиг 2015-2016. године
  5. Туристички промет у општини Љиг  2017. године

 

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА ТУРИЗМА

  1. Поређење (бенчмарк) са туристичким дестинацијама