ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ

1. Становништво према старости и полу

2. Становништво према школској спреми

3. Незапослени

4. Компјутерска писменост

5. Становништво према економској активности

6. Старост градског и сеоског становништва

7. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЉИГ

8. Број досељених и одсељених лица 2010─2014

9. Природно кретање становништва у општини Љиг 1961-2010. године

prirastaj

10. Живорођени у периоду 1961-2014. године

СТАРОСТ СТАНОВНИШТВА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

БА

БАБАЈИЋ

БЕЛАНОВИЦА

БОШЊАНОВИЋ

БРАНЧИЋ

ВЕЛИШЕВАЦ

ГУКОШ

ДИЋИ

ДОЊИ БАЊАНИ

ЖИВКОВЦИ

ИВАНОВЦИ

ЈАЈЧИЋ

КАЛАЊЕВЦИ

КОЗЕЉ

ЛАЛИНЦИ

КАДИНА ЛУКА

ЛАТКОВИЋ

ЛИПЉЕ

ЉИГ

МОРАВЦИ

МИЛАВАЦ

ПОЉАНИЦЕ

ПАЛЕЖНИЦА

СЛАВКОВИЦА

ЦВЕТАНОВАЦ 

ШТАВИЦА

ШУТЦИ

 

АНАЛИЗА СТАНОВНИШТА ОПШТИНЕ ЉИГ

  1. Анализа старосних група становништва
  2. Пројекције броја становника
  3. Миграције становништва
  4. Анализа рачунарске писмености
  5. Корисници социјалне заштите у општини Љиг
  6. Пензионери у општини Љиг

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА (БЕНЧМАРК)

  1. Конкурентност становништва

 

АНАЛИЗА СЕЛА ОПШТИНЕ ЉИГ

 

  1. Смањење броја становника у селима општине Љиг
  2. Одрживост села општине Љиг