ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Бенчмакр анализа

  1. Поређење у сектору сточарства
  2. Поређење у сектору воћарства
  3. Поређење у сектору шљиварства