1. Структура привреде општине Љиг
 2. Неликвидност привреде
 3. Финансијске переформансе привредних друштава
 4. Финансијске переформансе предузетника
 5. Пад индустријске производње
 6. Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама
 7. Укупни подстицаји регионалног развоја према врсти корисника
 8. Укупни подстицаји регионалног развоја према реализаторима
 9. Укупни подстицаји регионалног развоја према врсти финансијског подстицаја
 10. Квалификациона структура незапослених
 11. Старост и радно искуство незапослених
 12. Зараде у општини Љиг
 13. Број запослених у општини Љиг
 14. Запошљавање у општини Љиг
 15. Степен развијености општине Љиг
 16. Потрошачка корпа у општини Љиг

 

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА ПРОСЕЧНИХ ЗАРАДА (БЕНЧМАРК)

 1. Просечне зараде у општини Љиг и Републици Србији
 2. Просечне зараде у општини Љиг и суседним општинама
 3. Просечне зараде у општини Љиг и неразвијеним општинама
 4. Просечне зараде у општини Љиг и успешним општинама
 5. Ранг општине Љиг по просечним зарадама