ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

Основни географски и историјски подаци

Саобраћај и инфраструктура

Здравство

Социјална заштита

Образовање

Култура

Спорт

Информисање

Ресурски општине Љиг (чиме се располаже):

КОНКУРЕНТНОСТ РЕСУРСА ОПШТИНЕ ЉИГ

КОМПЕТИТИВНОСТ  РЕСУРСА ОПШТИНЕ ЉИГ (способност општине да управља ресурсима у дужем периоду)

Процења стања на територији општине Љиг:  инфраструктура, енергија, телекомуникације, водовод и канализација, привреда, заштита животне средине, друштвене делатности.

 

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА

Становништво

Економија

Пољопривреда

Туризам

Пензионери

Државни динар

Потрошачка корпа