Поређење општине Љиг са другим општинама.

СТРУКТУРА ОПШТИНСКИХ БУЏЕТА

Плава боја су веома успешне општине у реформама администрације и привлачењу инвеститора, а зелене сличне општини Љиг по просечним зарадама. На y оси су вредности у милионима динара. Подаци су узети из општинских буџета за 2014. годину.

Горњи графикон представља издвајања за унапређење пољопривреде.


Горњи графикон представља издвајања за унапређење економског развоја

 


Горњи графикон представља издвајања за промоцију туристичке понуде


Горњи графикон представља издвајања за библиотеке

 


Горњи графикон представља издвајања за спорт


Горњи графикон представља издвајања за информисање

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

  1. Поређење броја запослених са суседним општинама

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ, ПОЉОПРИРЕДА, ТУРИЗАМ

  1. Просечне зараде у општини Љиг и Републици Србији
  2. Просечне зараде у општини Љиг и суседним општинама
  3. Просечне зараде у општини Љиг и неразвијеним општинама
  4. Просечне зараде у општини Љиг и успешним општинама
  5. Ранг општине Љиг по просечним зарадама
  6. Поређење у сектору сточарства
  7. Поређење у сектору шљиварства
  8. Поређење са сличним туристичким дестинацијама