Футурологију или студије будућности дефинишемо као предвиђање будућих догађаја на основу постојећих услова. На тај начин футурологија нам говори како данашње промене (или њихов изостанак) постају сутрашња реалност. Теме и методи укључују могуће, вероватне или пожељне варијације или алтернативне трансформације социјалних или „природних“ феномена (независних од људског утицаја). Често је футурологија повезана са сценаријима будућности. Циљ је да се представи како садашњи услови подлежу промени у оквирима дисциплина као што су економија, социологија, историја, инжињеринг, математика, психологија, физика,биологија, теологија. Футурологија се често повезује са стратешким пројекцијама будућег развоја.

 

 

Препоручена литература:

1. Мачио Каку: Физика немогућег

2. Мачио Каку: Физика будућности

3. Тамара Боровица, проф. др Светлана Костовић, проф. др Милка Ољача: ШКОЛА БУДУЋНОСТИ- АЛТЕРНАТИВНЕ БУДУЋНОСТИ
ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

СЦЕНАРИЈИ БУДУЋНОСТИ ОПШТИНЕ ЉИГ