УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ

  1. Стратегија просторног развоја општине Љиг
  2. Стратегија руралног развоја општине Љиг
  3. Локални еколошки акциони план

Све усвојене стратегије треба да иду на ревизију и јавну расправу.

СТРАТЕГИЈЕ И ПРОГРАМИ У ИЗРАДИ

  1. Стратегија развоја туризма
  2. Стратешки мастер план развоја бањског туризма
  3. Мастер план развоја туризма на Рајцу
  4. Стратешки план сеоског туризма
  5. Стратешки план пољопривреде
  6. Стратешки план опстанка села
  7. Увод у стратегију привреде општине Љиг

Потребни сарадници за рад на завршетку горњих секторских стратегија.