СИСТЕМ МОНИТОРИНГА и одрживости.

Систем ће бити активиран након усвајања Стратегије у СО Љиг.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА