Индикатори представљају алате неопходне за уочавање и праћење промена у појавама које дефинише и контролише стратегија одрживог развоја одређене заједнице. Индикатори се одабирају тако да покривају област економије, заштите животне средине и друштвених делатности.

ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)