1. ПРОГЛАШЕНО ПОДРУЧЈЕ БАЊЕ ЉИГ
 2. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЉИГ
 3. ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА У БАУ
 4. ТЕРМАЛНЕ И МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ
 5. ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦ“
 6. АКУМУЛАЦИЈЕ И РЕТЕНЗИЈЕ
 7. КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА ЉИГ
 8. ТУРИЗАМ НА РАЈЦУ
 9. ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ОПШТИНЕ ЉИГ
 10. СИСТЕМ 48 САТИ ЉИГ
 11. ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА РАЈЦУ
 12. НОВА ТУРИСТИЧКА ЗОНА НА РАЈЦУ

 

АВИОНСКИ И САТЕЛИТСКИ СНИМЦИ ОПШТИНЕ ЉИГ

 1. Дигитални авионски ортофото снимак 40 цм (2007-2010. године)

2. Дигитални авионски ортофото  снимак 40 цм (2011-2013. године)

3. Сателитски снимак територије општине Љиг