Веза стратегије и општинског буџета. Од 2015. године године креће пројектно финансирање у локалној самоуправи за трогодишњи период. Израда и усвајање пројектног буџета је од 2015. године законска обавеза.

  1. ПРИРУЧНИК О ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СРБИЈИ 

2. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА: УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

3.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)

5. NOVO: Обрасци за припрему програмског буџета

6. ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, АЛАТИ, АКТИВНОСТИ

7. Представљене новине у програмском буџетирању за 2017. годину и будућа реформа јавних финансија

8. Припрема програмског буџета за 2017. годину

8. Пример успостављање везе између стратешког планирања и програмског буџета 

ПРИЈАВИТЕ ПРОЈЕКАТ