Често општине које су касније приступиле изради стратешких докумената покушавају да препишу неки модел развоја других општина. Често се руководе медијским кампањама које често нереално приказују успехе општина у развоју. Како изабрати модел за углед?

Никада не веровати у потпуности општинама јер свака жели да се пред инвеститорима прикаже боље него што јесте. Зато постоје статистички подаци www.stat.gov.rs о свакој општини у Србији па се детаљном анализом може прецизно утврдити какве ефекте је донео одређени модел планирања.

Овде ћемо донети анализу успешности развоја општине Јагодина која се годинама промовише као једна од најуспешнијих. Анализу погледати овде.

У Србији има добрих модела развоја општина после 2000. године. Неке су приоритет ставиле на реформу администрације и привлачењу страних директних инвестиција. Неке општине су искористиле огромне површине државног земљишта и дале га бесплатно инвеститорима. Неке су комбиновале ова два модела. Има општина које су постепено радиле на свом развоју и ослонцем на домаће инвеститоре.

Општина Љиг треба да изабере свој модел спаса привреде и дугорочне одрживости на основу добре процене својих ресурса. Од других општина се може учити на њиховим грешкама и успешним примерима.