ТЕШКО ОДРЖИВА СЕОСКА НАСЕЉА

Група сеоских насеља која су 2017. године  у фази нестајања и са минималним могућностима да се трајно одрже.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Палежница  1. Палежница 1. Палежница
2. Лалинци  2. Лалинци  2. Лалинци
3. Дићи  3. Дићи  3. Дићи
4. Доњи Бањани  4. Доњи Бањани  4. Доњи Бањани
5. Штавица  5. Штавица  5. Штавица
6. Гукош  6. Гукош  6. Гукош
7. Ивановци  7. Ивановци  7. Ивановци
8. Милавац  8. Милавац  8. Милавац
9. Велишевац  9. Велишевац  9. Велишевац
10. Бошњановић  10. Бошњановић  10. Бошњановић
11. Липље  11. Липље  11. Липље

 

ТЕШКО ОДРЖИВА СЕОСКА НАСЕЉА ПОСЛЕ 2021. ГОДИНЕ

Група сеоских насеља која су 2021. године  у фази нестајања и са минималним могућностима да се трајно одрже.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Јајчић  1. Јајчић 1. Јајчић
2. Живковци  2.Живковци  2. Живковци
3. Козељ  3. Козељ  3. Козељ

 

ТЕШКО ОДРЖИВА СЕОСКА НАСЕЉА ПОСЛЕ 2031. ГОДИНЕ

Група сеоских насеља која су 2031. године  у фази нестајања и са минималним могућностима да се трајно одрже.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Ба  1. Ба 1. Ба
2. Кадина Лука  2. Кадина Лука  2. Кадина Лука
3. Калањевци  3. Калањевци  3. Калањевци
4. Пољанице  4. Пољанице  4. Пољанице
5. Славковица  5.Славковица  5. Славковица
6. Шутци  6. Шутци  6. Шутци

 

ТЕШКО ОДРЖИВА СЕОСКА НАСЕЉА ПОСЛЕ 2041. ГОДИНЕ

Група сеоских насеља која су 2041. године  у фази нестајања и са минималним могућностима да се трајно одрже. Прилично витална села.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Бабајић  1. Бабајић 1. Бабајић
2. Латковић  2.Латковић  2. Латковић

 

ТЕШКО ОДРЖИВА СЕОСКА НАСЕЉА ПОСЛЕ 2061. ГОДИНЕ

Група сеоских насеља која су 2061. године  у фази нестајања и са минималним могућностима да се трајно одрже.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Моравци  1. Моравци 1. Моравци

 

СПЕЦИФИЧНА СЕОСКА НАСЕЉА

Група сеоских насеља која мењала атар на рачун ширења насеља Љиг.

Она захтевају посебну анализу одрживости.

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Бранчић  1. Бранчић 1. Бранчић
2. Цветановац  2.Цветановац  2. Цветановац

 

ТЕШКО ОДРЖИВА ГРАДСКА НАСЕЉА

Статистичка анализа Теренска истраживања Предлози
1. Белановица  1. Белановица 1. Белановица
2. Љиг  2. Љиг  2. Љиг

 

МЕТОДОЛОШКИ ПОДСЕТНИК

Сеоска несеља ће прво истраживати анализом статистичких података. За то ће бити искоришћени подаци пописа становништва 2011. године и пописа пољопривреде 2012. године.

У другој фази се излази на терен где се раде анкете, пописују и картирају ресурси који могу послужити развоју појединих сектора привреде.

У трећој фази се раде програми са циљем да се што дуже одложи пропаст сваког села посебно. Последњи циљ је израда пограма одрживости села на неком минималном броју становника. Уколико се открије или створи неки нови ресурс пожељна израда програм развоја села.