За израду стратешких документа коришћени су многобројни званични извори података,

  1. Републички завод за статистику. Највећи број статистичких података је преузет или директно добијен од Завода.
  2. Републички фонд за пензионо и социјално осигурање.
  3. Национална служба за запошљавање.
  4. Пољопривредна стручна служба „Ваљево“.
  5. Приватна архива грађана општине Љиг.
  6. Документација Општине Љиг.
  7. Остали извори на Интернету.