После две године рада Група за просторно планирање и рурални развој јавности ставља на увид обрађене статистичке податке о општини Љиг. Подаци се могу погледати преко линкова на левом менију. Обиље графикона и карата треба да јасније представи реално стање економије и трендове. Иако су сви подаци неколико пута проверавани могући су превиди па молимо грађане да нам на исте укажу.

Стратешко планирање није могуће без учешћа грађана је ово позив на јавну расправу на овом сајту. Коментари се могу оставити испод сваког текста. Пожељно је да коментари буду стручни и на академском нивоу комуницирања. Пре дискусије препоручујемо да проширите ваше знање о планирању коришћењем литературе у нашој библиотеци.

На овом сајту су дати и први предлози за решавање неких проблема у општини.

У наредној фази потребна нам је помоћ грађана. Молимо вас да попуните анкету.

Уколико имате неки пројекат за који сматрате да ће допринети развоју општине Љиг пријавите га овде.

Уколико имате факултетско образовање из ових области (просторно планирање, демографија, пољопривреда, туризам, шумарство, географија, економија) и желите да будете део нашег тима попуните формулар испод. Потребни су нам стручни сарадници за завршетак следећих секторских стратегија.