1. Драган Лазаревић – председник

2.  Миодраг Старчевић – заменик председника

 

Руководиоци група:

1. Веселин Шиљеговић – енергетика

3. Зоран Милисављевић и Мирослав Кубуровић – развој туризма

4. Зоран Танасијевић – развој села и просторно планирање

5. Михајило Зечевић – експлоатација вода

6. Миливоје Николчић и Бране Кашарић – предузетништво

7. Милојко Радовановић и Сретен Савић – комунална делатност

8. Драган Лазаревић и Драгослав Радивојевић – развој друштвених  делатности

9. Пољопривреда – нема руководица

САВЕТ ЈЕ УКИНУТ ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У ЛЕТО 2017.  ГОДИНЕ.