Category: ПРОЈЕКТИ Page 1 of 2

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У БАШКОЈ ПЕЋИНИ

Насеље Љиг суочило се са несташицом воде само неколико година од изградње водовода из Ба. Да би се тај проблем решио било је неколико истражних радова у пећини…

НОВА БАЊА У СЛАВКОВИЦИ

У селу Славковица се приводе крају радови на изградњи прве фабрике за флаширање лековите воде у нашој општини. Пошто се ради о изузетно лековитој води за лечење дијабетеса…

ПРВА ФАБРИКА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Картирали смо и објавили све познате бушотине и изворе термалних и лековитих вода у општини Љиг. Међу њима се посебно издваја бушотина на приватном поседу у Славковици.  Власник…

КАКО СЕ ПРОЈЕКТУЈУ САВРЕМЕНЕ БАЊЕ

У европским државама су схватили да не треба преуређивати старе бање у нове, него правити нова лечилишта и одмаралишта по укусу „новог“ човека, са тежиштем на превенцији болести…

ПРОЈЕКАТ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ЗЕМНА“ НА РАЈЦУ

Еко-здравствени туризам је нова грана која има велики простор за развој у наступајућем периоду, па је због тога важно посебну пажњу обратити на екологију и постављање нових вредности….

ПРИМЕНА ГИС ТЕХНОЛОГИЈЕ У АГРОХЕМИЈИ

Приказани су резултати контроле плодности земљишта 2014. године у општини Љиг. Узето је 30 узорака земљишта. Узорке за село Ба није било могуће представити на карти јер су парцеле…

ДА ЛИ ЋЕ ЉИГ ДОБИТИ ВОДУ ИЗ РИБНИЦЕ

Да ли ће општина Љиг моћи да рачуна на воду из нове акумулације „Струганик“ на реци Рибници погледати  овде.

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ НА АУТО-ПУТУ КРОЗ ОПШТИНУ ЉИГ

Планом ауто-пута на територији општине Љиг предвиђено је једно паркиралиште и одмориште. Шта ће ови садржаји представљати за општину Љиг и шта је до сада урађено погледати овде.

РЕТЕНЗИЈА ИВАНОВЦИ

У општини Љиг градиће се брана у Ивановцима у пероду 2025 -2035. године. Брана ће бити висока 20,8 метара. Коштаће 12,4 милиона евра. Детаљан опис пројекта погледати овде.

ГРАДЊА РЕТЕНЗИОНИХ БРАНА У ОПШТИНИ ЉИГ

У општини Љиг неће се градити ретензионе бране пре 2025. године. Након анализе ефеката на редукцију великих вода, заузетости простора и инвестиционе вредности изградње, из коначног предлога су…