Category: ПЛАНОВИ Page 1 of 3

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

КАРТА ОСНОВНОГ ЗЕМЉИШНОГ ПОКРИВАЧА ОПШТИНЕ ЉИГ

Карта основног земљишног покривача за територију Републике Србије израђена у оквиру Одсека за фотограметрију и даљинску детекцију Сектора за топографију и картографију, на основу SPOT 5 сателитских снимака…

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ЗА БАЊСКИ ПРОСТОР У ЉИГУ

За проглашени бањски простор у насељу Љиг рађено је више планских докумената. За већину планова део стручне јавности и грађани нису ни знали. Направили смо нову дигиталну карту…

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ТЕРИТОРИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЉИГ Просторни план Општине Љиг Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Општине Љиг на животну средину…

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ СО ЉИГ О ТУРИСТИЧКОМ ПОДРУЧЈУ НА БАШКОМ РАЈЦУ

Ставoве и закључке Кoмисије за планове Општине Љиг о Плану детаљне регулације зoне за изградњу туристичких oбјеката у oквиру туристичкoг пoдручја Рајац – к.п. Ба погледати овде.

СПИСАК ТЕМАТСКИХ КАРАТА (ГИС)

ПРОГЛАШЕНО ПОДРУЧЈЕ БАЊЕ ЉИГ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЉИГ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА У БАУ ТЕРМАЛНЕ И МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦ“ АКУМУЛАЦИЈЕ И РЕТЕНЗИЈЕ КОНТРОЛА…

Топографске и тематске карте општине Љиг

Карта општине Љиг из 1894. године Аустроугарска карта општине Љиг Геолошка карта општине Љиг Педолошка карта општине Љиг Туристички промет (1984.) Програм развоја туризма (1984.)

ПЛАНОВИ РАЂЕНИ У ОПШТИНИ ЉИГ

Списак погледати овде.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

Ова програм је урађен 1984. године. Није познато да ли је усвојен у СО Љиг. Никада није  спроведен у дело. Срећом сачуван је један примерак у Служби за…

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ОПШТИНЕ ЉИГ

ВОДОПРИВРЕДА Планске акције до 2011. године Будући развој система водоснабдевања насеља Општине ослања се на постојеће стање снабдевања водом остварено каптирањем постојећих извора, бунара и захвата на притокама….