Category: ОБУКА Page 1 of 5

ТРОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА – СТАЊЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Документ је урадио Центар за одржив локални и регионални развој у августу 2017. године. На челу тима је био др Слободан Илић. Захваљујемо се Ненаду Михаиловићу, председнику Центра,…

ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Све општине у Србији имају законску обавезу од 2015. године да ураде и усвоје програмске буџете. Уколико не ураде програмски буџет онда нема никаквог усвојеног буџета. То је веома…

БИБЛИОТЕКА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБУКУ ЛИЦА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА 1. Др Снежана Ђорђевић  ПРИРУЧНИК за модерно управљање локалним економским развојем 2. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Мирослав Прокопијевић, Бранислав Ђурковић СТАЊЕ И…

КОНТРОЛА ЛЕГАЛНОСТИ ГРАДЊЕ ДАЉИНСКОМ ДЕТЕКЦИЈОМ

У свакој општини постоје надлежне службе које контролишу легалност градње на њеној територији. Приказаћемо како се могу искористити сателитски снимци на примеру Предела изузетних одлика на Рајцу. Узели…

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Локале самоуправе које су пред нестанком морају као приоритет да усвоје и спроведу планове стручне обуке за све функционере, руководиоце јавних предузећа, установа и општинске администрације. Трогодишња истраживања…

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У БАШКОЈ ПЕЋИНИ

Насеље Љиг суочило се са несташицом воде само неколико година од изградње водовода из Ба. Да би се тај проблем решио било је неколико истражних радова у пећини…

БАЦАЊЕ МИЛИОНА У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ

Зашто грађани општине Љиг издвајају огроман новац, а нема решења водоснабдевања погледати овде.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БАЊУ ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације Бање Љиг је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за простоно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји природни…

КАКО СПАСИТИ ДОЛИНУ РЕКЕ ЉИГ

У овом тексту смо указали на неопходност регулације корита реке Љиг. Ауто-пут је овде промовисан као спас за општину Љиг. Десило се све супротно. Остали смо без 400…

НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Национална инфраструктура геопросторних података – НИГП, (енг. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), представља интегрисани систем геопросторних података, који омогућава корисницима да идентификују и приступе просторним информацијама добијеним…