Category: МЕТОДОЛОГИЈА Page 1 of 3

УВОД У СТРАТЕГИЈУ ПРИВРЕДE ОПШТИНЕ ЉИГ

Увод у стратегију привреде је документ урађен 2015. године. Садржи 119 страна текста, табела и графичких прилога. У њему је детаљно обрађени сви расположиви статистички подаци који указују…

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ОПСТАНКА ТЕШКО ОДРЖИВИХ СЕЛА

Израда планова опстанка села која су тешко одржива или у фази нестанка није лака. Тим пре што таква методологија није разрађена. Први покушај да се то уради погледати овде.

ПРИМЕНА МЕТОДА ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ У ПРЕДЕЛУ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА РАЈАЦ

Сателитски и авионски снимци пружају узузетно велике могућности за праћење промена на терену. Као пример је узет Предео изузетних одлика на Рајцу. Општина Љиг је одредила ЈКП „Комуналац“…

ПРИЛОГ ПЛАНИРАЊУ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ЉИГ

За увод у тему послужиће део из Стратегије просторног развоја општине Љиг. Рајац пружа могућности за организовање разноврсних видова туристичких активности: спорт и рекреацију, планинарење, лов, параглајдинг, бициклистичка…

КАКО СЕ ПРОЈЕКТУЈУ САВРЕМЕНЕ БАЊЕ

У европским државама су схватили да не треба преуређивати старе бање у нове, него правити нова лечилишта и одмаралишта по укусу „новог“ човека, са тежиштем на превенцији болести…

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИВРЕДЕ

Када се анализира раст или пад привреде у општини пожељно је истовремено графички приказати неколико показатеља. Тиме се добија много јаснија представа да ли расту или опадају неки…

ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ТИС) ЉИГ

ТИС је инструмент за пружање подршке процесу одлучивања у процесу планирања и управљања (локалним) развојем. ТИС је алат који обезбеђује ефикасно скупљање, складиштење, ажурирање, руковање, анализирање и приказивање свих…

БАЊА КАО ПОТЕНЦИЈАЛ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

Зора Живановић, Синиша Тркуља Бања као потенцијал развоја општине Љиг -поређење са бањом Авен на југу Француске- Рад има за циљ да укаже на могућност подстицања укупног развоја општине…

СТРУЧНИ РАДОВИ О ОПШТИНИ ЉИГ

1. Јасмина Ђорђевић: ЕВАЛУАЦИЈА ПРИРОДНОГ КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРУ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЉИГ 2. Весна Лукић, Драгана Матијевић: ДЕМОГРАФСКИ И ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА ЉИГА 3. Борут Кирбус: ГЕОМОРФОЛОШКА КАРТА ДНА ДОЛИНЕ ЉИГА 4….

ДАЉИНСКО ПРОУЧАВАЊЕ УСПЕШНИХ ОПШТИНА

Доста времена је посвећено бенчмарк анализи где је поређена општина Љиг са најуспешнијим општинама у Србији које су после 2000. године спровеле реформе и привлачењем инвеститора подигле локалну…