Category: ЈАВНА РАСПРАВА Page 1 of 13

БУДУЋНОСТ ТРЖИШТА РАДА У ОПШТИНИ ЉИГ

Када се раде стратешки документи најважније је проценити демографска кретања у будућности.  Веома је важно анализирати старосне групе (доњи графикон) јер је из тих истраживања види како ће…

ОДНОС ЗАВИСНОГ И РАДНОГ СТАНОВНИШТВА

Услед дужег животног века  долази до промена старосне структуре, а очекују се још веће промене, што ће као последицу имати веће оптерећење пензионог, здравственог и система социјалне заштите….

ГУБИЦИ СТАНОВНИШТВА У РАТУ И МИРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Дошли смо до статистичких података о броју становника за 13 насеља у општини Љиг за 1910 и 1916. годину. Тај број ћемо упоредити са пописима ставништва 1948 и…

УВОД У СТРАТЕГИЈУ ПРИВРЕДE ОПШТИНЕ ЉИГ

Увод у стратегију привреде је документ урађен 2015. године. Садржи 119 страна текста, табела и графичких прилога. У њему је детаљно обрађени сви расположиви статистички подаци који указују…

КАРТИРАЊЕ СМЕЋА У ОПШТИНИ ЉИГ

Позивамо све грађане општине Љиг да се укључе у акцију картирања смећа. Сада је доступна апликација за мобилне телефоне уз помоћ које се може сликати уочено смеће и…

НЕСТАНАК СЕЛА ПРЕКО 500 СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ ЉИГ

Општина Љиг је по првом послератном попису имала 5 села са преко 1000 становика. Видети овде. Од тог броја четири села су у следећем попису имала мањи број…

МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА

1. Др Снежана Ђорђевић  ПРИРУЧНИК за модерно управљање локалним економским развојем 2. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Мирослав Прокопијевић, Бранислав Ђурковић СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТИ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ 3. ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ…

БЕНЧМАРК АНАЛИЗА СТАРОСНИХ СТРУКТУРА У ОПШТИНИ ЉИГ И ЧАЈЕТИНИ

У општини Љиг је од 2012. године дошло до значајне промене старосне структуре.  Смањен је број деце за 250, у радном контигенту за 951 и старих преко 65…

ТРЕБА ЛИ ГРАДИТИ ИНФРАСТУКУРУ У НАСЕЉИМА КОЈА СУ ПРЕД НЕСТАНКОМ

Повод нам је недавно урађених километар асфалта у селу Доњи Бањани. Мештани у овом засеоку су радосни јер су деценијама ишли по блату и лошем путу. Да видимо о…

КАДА ЋЕ НЕСТАТИ СТАНОВИШТВА У ОПШТИНИ ЉИГ

Прогнозе у великој мери зависе од тренда и облика криве на графику. За анализу ће нам послужити доњи графикон. Тренд опадања броја становника је практично права линија. То…