Category: ЈАВНА РАСПРАВА Page 1 of 9

ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Све општине у Србији су у законској обавези од 2015. године да израде и усвоје програмске буџете. Бивша група за просторно планирање је од краја 2014. године прикупила…

ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

На доњој табели су приказани државни подстицаји развоју општине Љиг од 2014. године. Подаци за текућу годину су за првих 6 месеци. Анализираћемо их под реалном претпоставком да…

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У БАШКОЈ ПЕЋИНИ

Насеље Љиг суочило се са несташицом воде само неколико година од изградње водовода из Ба. Да би се тај проблем решио било је неколико истражних радова у пећини…

БАЦАЊЕ МИЛИОНА У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ

Зашто грађани општине Љиг издвајају огроман новац, а нема решења водоснабдевања погледати овде.

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације индустријске зоне у Љигу је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за просторно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БАЊУ ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације Бање Љиг је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за простоно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји природни…

КАКО СПАСИТИ ДОЛИНУ РЕКЕ ЉИГ

У овом тексту смо указали на неопходност регулације корита реке Љиг. Ауто-пут је овде промовисан као спас за општину Љиг. Десило се све супротно. Остали смо без 400…

МАСТЕР ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА РАЈЦУ

Предлог Плана развоја туризма на Рајцу погледати овде.    

СТРУЧНИ ОСВРТ НА НАЈНОВИЈУ НЕСТАШИЦУ ВОДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Осврт на сушу и рестрикције воде током 2017. године и могућа решења погледати овде.  

ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У ЗОНАМА ЗАШТИТЕ НА РАЈЦУ

Обележавања заштићених предела Стриктна контрола спровођења одредби о заштити преко инспекција и чувара Израда десетогодишњег плана управљања Пределом изузетних одлика Израда годишњих програма заштите Предела изузетних одлика Подношење…