Category: ЈАВНА РАСПРАВА Page 1 of 12

ГУБИЦИ СТАНОВНИШТВА У РАТУ И МИРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Дошли смо до статистичких података о броју становника за 13 насеља у општини Љиг за 1910 и 1916. годину. Тај број ћемо упоредити са пописима ставништва 1948 и…

УВОД У СТРАТЕГИЈУ ПРИВРЕДE ОПШТИНЕ ЉИГ

Увод у стратегију привреде је документ урађен 2015. године. Садржи 119 страна текста, табела и графичких прилога. У њему је детаљно обрађени сви расположиви статистички подаци који указују…

КАРТИРАЊЕ СМЕЋА У ОПШТИНИ ЉИГ

Позивамо све грађане општине Љиг да се укључе у акцију картирања смећа. Сада је доступна апликација за мобилне телефоне уз помоћ које се може сликати уочено смеће и…

НЕСТАНАК СЕЛА ПРЕКО 500 СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ ЉИГ

Општина Љиг је по првом послератном попису имала 5 села са преко 1000 становика. Видети овде. Од тог броја четири села су у следећем попису имала мањи број…

МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА

1. Др Снежана Ђорђевић  ПРИРУЧНИК за модерно управљање локалним економским развојем 2. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Мирослав Прокопијевић, Бранислав Ђурковић СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТИ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ 3. ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ…

БЕНЧМАРК АНАЛИЗА СТАРОСНИХ СТРУКТУРА У ОПШТИНИ ЉИГ И ЧАЈЕТИНИ

У општини Љиг је од 2012. године дошло до значајне промене старосне структуре.  Смањен је број деце за 250, у радном контигенту за 951 и старих преко 65…

ТРЕБА ЛИ ГРАДИТИ ИНФРАСТУКУРУ У НАСЕЉИМА КОЈА СУ ПРЕД НЕСТАНКОМ

Повод нам је недавно урађених километар асфалта у селу Доњи Бањани. Мештани у овом засеоку су радосни јер су деценијама ишли по блату и лошем путу. Да видимо о…

КАДА ЋЕ НЕСТАТИ СТАНОВИШТВА У ОПШТИНИ ЉИГ

Прогнозе у великој мери зависе од тренда и облика криве на графику. За анализу ће нам послужити доњи графикон. Тренд опадања броја становника је практично права линија. То…

ЕМИГРАЦИЈА ИЗ ОПШТИНЕ ЉИГ

Општину Љиг је од 2010. године трајно напустило 1 905 особа.  Погледати доњи графикон.   Број одсељених се креће у распону од 199 до 258. То је за…

ВИТАЛНА СТАТИСТИКА ЗА ОПШТИНУ ЉИГ 2017. ГОДИНЕ

Према подацима Републичког завода за статистику у општини Љиг је 2017. године рођено 69 беба. Умрло је 205 лица. Негативан салдо износи – 136 лица.