Category: ЈАВНА РАСПРАВА Page 1 of 11

СТРУЧНА AНАЛИЗА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2018. ГОДИНУ

Општина Љиг је усвојила ПРОГРАМА  ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПОЛИТИКЕ И  ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2018. ГОДИНУ Анализу погледати овде.

ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 2017. ГОДИНЕ

Општина Љиг је 2017. године планирала за пољопривреду 25 937 500, од чега је по завршном рачуну остварено 2 889 996 динара или 11.14%. У доњој табели су подаци …

УТИЦАЈ ПРОПАСТИ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЉИГ НА ЊЕНУ БУДУЋНОСТ

Пропаст привреде у општини Љиг која је драстична последњих година нема само последице у реалном времену него ће се она осећати у будућности. О томе се мало води…

КАКАВ ЈЕ ШКОЛСКИ СИСТЕМ У ОПШТИНИ ЉИГ

Да ли сте некада поставили себи ово питање? Да ли знате одговор? Није нам познато да је икада био јавне расправе на ову тему нити да је Општина…

СТРУЧНА АНАЛИЗА „СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ“

СТРУЧНА АНАЛИЗА „СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ“ Општина Љиг је пре 9 година усвојила Стратегију руралног развоја. Прошло је довољно година да се уради стручни осврт на саму стратегију…

ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ ЉИГ У 2017-ОЈ ГОДИНИ

Објављени су званични подаци о стању привреде у општини Љиг за 2017. годину. Смањио се број привредних друштава и број запослених који износи само 540.  Повећали су се…

ВИШЕДЕЦЕНИЈСКА НЕРАЗВИЈЕНОСТ ОПШТИНЕ ЉИГ

Код нас је пристутно мишљење да је општина Љиг постала неразвијена последних година. Томе у прилог иду чињенице да је велики број друштвених фирми пропао  и да је…

ГУБИТАК У ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ ЗБОГ СМАЊЕЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Општина Љиг је за 10 последњих година изгубила 1 309 радних места. То је око 50% изгубљених радних места.. Истраживања су показала да 100 радних места доноси локалној…

СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ ЉИГ

Објављени су званични подаци о броју запослених у општини Љиг за 2016 и 2017. годину. 1.http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20171059.pdf 2. http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181030.pdf Из података се види да се наставља смањење броја запослених…

РАДИВОЈЧИЋА КУЋА ЛИПЉЕ – CПOMEHИK KУЛTУPE

Влада Републике Србије доноси OДЛУKУ O УTBPЋИBAЊУ KУЋE PAДИBOJЧИЋA У ЛИПЉУ 3A CПOMEHИK KУЛTУPE Тачка 1. Кућа Радивојчића у Липљу утврђује се за споменик културе. Тачка 2. Кућа…