Category: ИСТРАЖИВАЊА Page 1 of 10

ВИШЕДЕЦЕНИЈСКА НЕРАЗВИЈЕНОСТ ОПШТИНЕ ЉИГ

Код нас је пристутно мишљење да је општина Љиг постала неразвијена последних година. Томе у прилог иду чињенице да је велики број друштвених фирми пропао  и да је…

ГУБИТАК У ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ ЗБОГ СМАЊЕЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Општина Љиг је за 10 последњих година изгубила 1 309 радних места. То је око 50% изгубљених радних места.. Истраживања су показала да 100 радних места доноси локалној…

СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ ЉИГ

Објављени су званични подаци о броју запослених у општини Љиг за 2016 и 2017. годину. 1.http://publikacije.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20171059.pdf 2. http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181030.pdf Из података се види да се наставља смањење броја запослених…

РАДИВОЈЧИЋА КУЋА ЛИПЉЕ – CПOMEHИK KУЛTУPE

Влада Републике Србије доноси OДЛУKУ O УTBPЋИBAЊУ KУЋE PAДИBOJЧИЋA У ЛИПЉУ 3A CПOMEHИK KУЛTУPE Тачка 1. Кућа Радивојчића у Липљу утврђује се за споменик културе. Тачка 2. Кућа…

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ 2017. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ ЗА 2017. ГОДИНУ Просечне нето зараде за јануар  – 29  057 динара. Србија – 41 508 Просечне нето зараде за фебруар  – 31 653 динара. Србија –…

КУЋА РАДИВОЈЧИЋА У ЛИПЉУ

Кућа Радивојчића налази се селу Липље код Љига.  Кућа Радивојчића има велику етнолошко-архитектонску документарну вредност. Својим изгледом послужила је као инспирација неким архитектонским естетама који негују традиционално народно градитељство…

ТРОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА – СТАЊЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Документ је урадио Центар за одржив локални и регионални развој у августу 2017. године. На челу тима је био др Слободан Илић. Захваљујемо се Ненаду Михаиловићу, председнику Центра,…

ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

На доњој табели су приказани државни подстицаји развоју општине Љиг од 2014. године. Подаци за текућу годину су за првих 6 месеци. Анализираћемо их под реалном претпоставком да…

КОНТРОЛА ЛЕГАЛНОСТИ ГРАДЊЕ ДАЉИНСКОМ ДЕТЕКЦИЈОМ

У свакој општини постоје надлежне службе које контролишу легалност градње на њеној територији. Приказаћемо како се могу искористити сателитски снимци на примеру Предела изузетних одлика на Рајцу. Узели…

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У БАШКОЈ ПЕЋИНИ

Насеље Љиг суочило се са несташицом воде само неколико година од изградње водовода из Ба. Да би се тај проблем решио било је неколико истражних радова у пећини…