Category: ИСТРАЖИВАЊА Page 1 of 12

БУДУЋНОСТ ТРЖИШТА РАДА У ОПШТИНИ ЉИГ

Када се раде стратешки документи најважније је проценити демографска кретања у будућности.  Веома је важно анализирати старосне групе (доњи графикон) јер је из тих истраживања види како ће…

ОДНОС ЗАВИСНОГ И РАДНОГ СТАНОВНИШТВА

Услед дужег животног века  долази до промена старосне структуре, а очекују се још веће промене, што ће као последицу имати веће оптерећење пензионог, здравственог и система социјалне заштите….

ГУБИЦИ СТАНОВНИШТВА У РАТУ И МИРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Дошли смо до статистичких података о броју становника за 13 насеља у општини Љиг за 1910 и 1916. годину. Тај број ћемо упоредити са пописима ставништва 1948 и…

УВОД У СТРАТЕГИЈУ ПРИВРЕДE ОПШТИНЕ ЉИГ

Увод у стратегију привреде је документ урађен 2015. године. Садржи 119 страна текста, табела и графичких прилога. У њему је детаљно обрађени сви расположиви статистички подаци који указују…

НЕСТАНАК СЕЛА ПРЕКО 500 СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ ЉИГ

Општина Љиг је по првом послератном попису имала 5 села са преко 1000 становика. Видети овде. Од тог броја четири села су у следећем попису имала мањи број…

БЕНЧМАРК АНАЛИЗА СТАРОСНИХ СТРУКТУРА У ОПШТИНИ ЉИГ И ЧАЈЕТИНИ

У општини Љиг је од 2012. године дошло до значајне промене старосне структуре.  Смањен је број деце за 250, у радном контигенту за 951 и старих преко 65…

ТРЕБА ЛИ ГРАДИТИ ИНФРАСТУКУРУ У НАСЕЉИМА КОЈА СУ ПРЕД НЕСТАНКОМ

Повод нам је недавно урађених километар асфалта у селу Доњи Бањани. Мештани у овом засеоку су радосни јер су деценијама ишли по блату и лошем путу. Да видимо о…

КАДА ЋЕ НЕСТАТИ СТАНОВИШТВА У ОПШТИНИ ЉИГ

Прогнозе у великој мери зависе од тренда и облика криве на графику. За анализу ће нам послужити доњи графикон. Тренд опадања броја становника је практично права линија. То…

ЕМИГРАЦИЈА ИЗ ОПШТИНЕ ЉИГ

Општину Љиг је од 2010. године трајно напустило 1 905 особа.  Погледати доњи графикон.   Број одсељених се креће у распону од 199 до 258. То је за…

БРОЈ СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ ЉИГ 2017. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику  је објавио процењен број становника у општини Љиг та 2017. годину. На доњем графикону је процењен број становника по годинама у последњих 8 година….