Category: ИСТРАЖИВАЊА Page 1 of 9

ТРОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА – СТАЊЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Документ је урадио Центар за одржив локални и регионални развој у августу 2017. године. На челу тима је био др Слободан Илић. Захваљујемо се Ненаду Михаиловићу, председнику Центра,…

ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

На доњој табели су приказани државни подстицаји развоју општине Љиг од 2014. године. Подаци за текућу годину су за првих 6 месеци. Анализираћемо их под реалном претпоставком да…

КОНТРОЛА ЛЕГАЛНОСТИ ГРАДЊЕ ДАЉИНСКОМ ДЕТЕКЦИЈОМ

У свакој општини постоје надлежне службе које контролишу легалност градње на њеној територији. Приказаћемо како се могу искористити сателитски снимци на примеру Предела изузетних одлика на Рајцу. Узели…

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У БАШКОЈ ПЕЋИНИ

Насеље Љиг суочило се са несташицом воде само неколико година од изградње водовода из Ба. Да би се тај проблем решио било је неколико истражних радова у пећини…

ОДЛАЗАК СТАНОВНИШТВА ИЗ ОПШТИНЕ ЉИГ

Један од највећих проблема у општини Љиг је трајни одлазак (емиграција) становништва.  У овом раду је детаљно анализиран овај проблем. Ако се подаци у наведеном раду допуне за…

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације индустријске зоне у Љигу је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за просторно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БАЊУ ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације Бање Љиг је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за простоно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји природни…

КАКО СПАСИТИ ДОЛИНУ РЕКЕ ЉИГ

У овом тексту смо указали на неопходност регулације корита реке Љиг. Ауто-пут је овде промовисан као спас за општину Љиг. Десило се све супротно. Остали смо без 400…

НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Национална инфраструктура геопросторних података – НИГП, (енг. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), представља интегрисани систем геопросторних података, који омогућава корисницима да идентификују и приступе просторним информацијама добијеним…

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА РАЈЦУ

Слајдове за предавање у Славковици погледати овде.