Category: ИСТРАЖИВАЊА Page 1 of 9

ОДЛАЗАК СТАНОВНИШТВА ИЗ ОПШТИНЕ ЉИГ

Један од највећих проблема у општини Љиг је трајни одлазак (емиграција) становништва.  У овом раду је детаљно анализиран овај проблем. Ако се подаци у наведеном раду допуне за…

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације индустријске зоне у Љигу је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за просторно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БАЊУ ЉИГ И ПОПЛАВЕ

План детаљне регулације Бање Љиг је у јавној расправи оштро критикован од стране угашене Групе за простоно планирање. Овом приликом се нећемо бавити чињеницом да не постоји природни…

КАКО СПАСИТИ ДОЛИНУ РЕКЕ ЉИГ

У овом тексту смо указали на неопходност регулације корита реке Љиг. Ауто-пут је овде промовисан као спас за општину Љиг. Десило се све супротно. Остали смо без 400…

НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Национална инфраструктура геопросторних података – НИГП, (енг. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), представља интегрисани систем геопросторних података, који омогућава корисницима да идентификују и приступе просторним информацијама добијеним…

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА РАЈЦУ

Слајдове за предавање у Славковици погледати овде.

ГДЕ РАЗВИЈАТИ ТУРИЗАМ НА РАЈЦУ

Пре три деценије урађен је добар план развоја туризма на Рајцу уз план генералне регулације. План није реализован већ заборављен. Једва је сачуван један примерак  који смо објавили….

НЕСТАШИЦА РАДНЕ СНАГЕ У СЕЛИМА ОПШТИНЕ ЉИГ

Несташица радне снаге у селима општине Љиг достиже невиђене размере. Са нешташицом радне снаге су суочени сви. Анализу погледајте овде.

ЛЕКОВИТА ВОДА У КАЛАЊЕВЦИМА

У литератури се помиње извор земно-алкалног кисељака у Калањевцима. Нема података о локацији и хемијским анализама. На основу скромних података лоцирана су два потенцијална извора. Први је у…

ПРИМЕНА МЕТОДА ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ У ПРЕДЕЛУ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА РАЈАЦ

Сателитски и авионски снимци пружају узузетно велике могућности за праћење промена на терену. Као пример је узет Предео изузетних одлика на Рајцу. Општина Љиг је одредила ЈКП „Комуналац“…