Category: ИСТРАЖИВАЊА Page 1 of 11

БЕНЧМАРК АНАЛИЗА СТАРОСНИХ СТРУКТУРА У ОПШТИНИ ЉИГ И ЧАЈЕТИНИ

У општини Љиг је од 2012. године дошло до значајне промене старосне структуре.  Смањен је број деце за 250, у радном контигенту за 951 и старих преко 65…

ТРЕБА ЛИ ГРАДИТИ ИНФРАСТУКУРУ У НАСЕЉИМА КОЈА СУ ПРЕД НЕСТАНКОМ

Повод нам је недавно урађених километар асфалта у селу Доњи Бањани. Мештани у овом засеоку су радосни јер су деценијама ишли по блату и лошем путу. Да видимо о…

КАДА ЋЕ НЕСТАТИ СТАНОВИШТВА У ОПШТИНИ ЉИГ

Прогнозе у великој мери зависе од тренда и облика криве на графику. За анализу ће нам послужити доњи графикон. Тренд опадања броја становника је практично права линија. То…

ЕМИГРАЦИЈА ИЗ ОПШТИНЕ ЉИГ

Општину Љиг је од 2010. године трајно напустило 1 905 особа.  Погледати доњи графикон.   Број одсељених се креће у распону од 199 до 258. То је за…

БРОЈ СТАНОВНИКА У ОПШТИНИ ЉИГ 2017. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику  је објавио процењен број становника у општини Љиг та 2017. годину. На доњем графикону је процењен број становника по годинама у последњих 8 година….

ПРЕТИ ЛИ НАМ БИОЛОШКИ НЕСТАНАК ОПШТИНЕ ЉИГ

Обрадили смо податке о броју живорођених за последње 4 године  и нанели на доњи графикон. Подаци десно од узраста 0-4 године су из пописа становништва 2011. године. У…

УТИЦАЈ ПРОПАСТИ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЉИГ НА ЊЕНУ БУДУЋНОСТ

Пропаст привреде у општини Љиг која је драстична последњих година нема само последице у реалном времену него ће се она осећати у будућности. О томе се мало води…

КАКАВ ЈЕ ШКОЛСКИ СИСТЕМ У ОПШТИНИ ЉИГ

Да ли сте некада поставили себи ово питање? Да ли знате одговор? Није нам познато да је икада био јавне расправе на ову тему нити да је Општина…

СТРУЧНА АНАЛИЗА „СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ“

СТРУЧНА АНАЛИЗА „СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ“ Општина Љиг је пре 9 година усвојила Стратегију руралног развоја. Прошло је довољно година да се уради стручни осврт на саму стратегију…

ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ ЉИГ У 2017-ОЈ ГОДИНИ

Објављени су званични подаци о стању привреде у општини Љиг за 2017. годину. Смањио се број привредних друштава и број запослених који износи само 540.  Повећали су се…