Category: РЕВИЗИЈА Page 1 of 2

ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ОПШТИНЕ ЉИГ

Општина Љиг је усвојила Стратегију просторног развоја 2006. године. Ево како су дефинисане основне стратешке акције за развој других видова туризма. Традиција, фолклор и обичаји становништва, уз народно…

РЕВИЗИЈА ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА РАЈАЦ

Ревизија Предела изузетних одлика Рајац покреће се из више разлога. Након истраживања објављен је рад у коме се јасно види цела истина о овом наводно заштићеном пределу. Од формалног…

ИСТИНА О ПРЕДЕЛУ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦ“

Општина Љиг деценијама се поноси што има Предео изузетних одлика на Рајцу од 1200 хектара који је под заштитом државе. Тај предео се веома често спомиње у скоро…

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У ОПШТИНИ ЉИГ

На подручју општине Љиг од заштићених природних добара су: 1. Део планине Рајац (1200 ha) као Предео изузетних одлика, који је Решењем о стављању под заштиту државе дела…

ПЛАНСКЕ АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ ЉИГ У ПРОГЛАШЕНОМ БАЊСКОМ ПОДРУЧЈУ

Списак неопходних послова након захтева Министарства трговине, туризма и телекомуникација погледајте овде. На доњем снимку је незаштићено извориште са две бушотине из којих се добијала лековита и термална…

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У БАЊСКОМ ПОДРУЧЈУ

Проглашењем бањског продручја у насељу Љиг 09. јуна 2000. године управљање, очување, коришћење и унапређење  бање прелази у надлежност Општине Љиг. Обавезе проистичу из Закона о бањама, других…

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Општина Љиг је усвојила Просторни план 2009. године. Саставни део плана је и  план даље разраде као и план реализације. Први пресек и оцена реализације плана је требала…

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦ“

Посетите презентацију Предела изузетних одлика „Рајац“. Неопходна је стручна ревизија целог  Предела изузетних одлика „Рајац“ јер су прошле 53 године од проглашења подручја. До данас није јасно због…

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊА ЉИГ – ПДР2“ У ЉИГУ

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊА ЉИГ – ПДР2“ У ЉИГУ План уређења зелених површина План намене површина бање

НОВО ЈЕЗЕРО У СЛАВКОВИЦИ

Усвојеном Стратегијом просторног развоја општине Љиг предвиђена је градња акумулацијског језера у селу Славковица одакле би се водом снабдевало насеље Љиг. На приложеној карти се види локација акумулације…