Category: АНКЕТЕ

АНКЕТА О ТЕШКО ОДРЖИВИМ СЕЛИМА ОПШТИНЕ ЉИГ

Овај анкетни упитник је формиран за становнике села у општини Љиг која су тешко одржива. Њихов списак са анализом статистичких података погледати овде. Пре одговора на питања о…

АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

Овај анкетни упитник је формиран ради анализе ставова грађана општине Љиг о туристичкој понуди наше општине. Циљ анкете је прикупљање података за потребе израде Стратегије развоја општине Љиг….

АНКЕТА ТУРИСТА КОЈУ ПОСЕЋУЈУ ОПШТИНУ ЉИГ

Овај анкетни упитник је формиран ради анализе ставова туриста о туристичкој понуди општине Љиг. Циљ анкете је прикупљање података за потребе израде Стратегије развоја туризма општине Љиг. Резултати…

Позив на сарадњу

Уколико имате факултетско образовање из ових области (просторно планирање, демографија, пољопривреда, туризам, шумарство, географија, економија) и желите да будете део нашег тима попуните формулар испод. Потребни су нам…

АНКЕТА О РАЗВОЈУ ТУРИЗМА НА РАЈЦУ

Овај анкетни упитник је формиран ради анализе ставова туриста о туристичкој понуди Рајца. Циљ анкете је прикупљање података за потребе израде Стратегије развоја туризма општине Љиг и Просторног…