Аналитички приступ истраживању предмета и појава састоји се у издвајању из целине појединих делова који се затим посебно проучавају.

Сви претходни пројекти у општини Љиг били су засновани да описивању појава и преписивању застарелих података. То је доводило до великих грешака приликом израде пројекција привредног развоја.

Да би се то избегло две године се интензивно обрађују статистички подаци уз интензиван истраживачки рад. Проучене су скоро све стратегије у Србији са циљем да се избегну грешке и евентуално нешто научи.

Посебно важан сегмент је добар одабир индикатора којима се мери остваривање стратешких планова. У Србији то најчешће није случај него се одокативно и политички оцењује развој једне локалне самоуправе. То нема никакве везе са озбиљним радом на стратешком планирању.