Економски билтен је намењен анализи економских кретања у општини Љиг. Биће публиковани месечни статистички подаци и трендови.

 1. Степен развијености општине Љиг
 2. Број запослених у општини Љиг
 3. Пад индустријске производње у општини Љиг
 4. Запошљавање у општини Љиг
 5. Кретање броја стоке у општини Љиг
 6. Кретање броја животиња у последње четири године
 7. Издвајање за пољопривреду из буџета током 2015. године

 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ДРЖАВНИ ПОДСТИЦАЈИ

Мапе подстицаја. Изабрати општину Љиг и садржај мапе.

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ОПШТИНИ ЉИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

 1. Просечне нето зараде за јануар  – 29  057 динара. Србија – 41 508
 2. Просечне нето зараде за фебруар  – 31 653 динара. Србија – 46 990
 3. Просечне нето зараде за март  – 31 692 динара. Србија – 47 814
 4. Просечне нето зараде за април  – 30 747 динара. Србија – 49 635

Дошло је до смањења зарада у односу на март за 945 динара. Општина Љиг је сада на 14 месту са дна листе. Истовремено је повећана разлика у односу на републички просек па је просечна зарада у општини Љиг мања у односу на целу Србију за 18 888 динара.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ У ОПШТИНИ ЉИГ 2017. ГОДИНЕ

Незапосленост по месецима:

Јануар – 556

Фебруар – 568

Март – 571

Април – 571

Maj – 564

Благо смањење броја незапослених у односу на април. У мају је запослено 56 особа.

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ  2016. ГОДИНЕ

Степен сиромаштва у општини Љиг