1. МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА
 2. ЕКОНОМИЈА
 3. ИНДУСТРИЈА
 4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 5. ПОЉОПРИВРЕДА
 6. РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 7. ТУРИЗАМ
 8.  ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
 9. БУДУЋНОСТ ОБРАЗОВАЊА
 10. ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
 11. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
 12. СТРУЧНИ РАДОВИ О ОПШТИНИ ЉИГ
 13.  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
 14. ИСТРАЖИВАЊА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА
 15. РАНИЈИ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ