Категорија: Ратарство и повртарство

КАРТА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА КАО ОСНОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

Општина Ваљево је прва у Србији урадила карту плодности земљишта на целој територији општине. Општина Љиг треба да што пре уради овакву карту јер је преко 90% земљишта
Read More

ПРИРУЧНИК ЗА ЂУБРЕЊЕ РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА

Биљке су својим кореновим системом везане за земљиште, одакле усвајају воду и минерална хранива. Да би се постигао висок принос, биљке морају имати на располагању довољно храњивих материја.
Read More

УПУТСТВО ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Контрола плодности земљишта је законска обавеза сваког власника и неопходан услов за постизање високих приноса. Како се правилно узимају узорци погледати на следећим линковима: http://www.nsseme.com/products/inc/lab/Uputstvo_uzorkovanje_zemljista.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Oo1miBqh8YI http://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnped_uzimanjeuzoraka.pdf http://agronomija.rs/2014/uzorkovanje-zemljista
Read More