Категорија: Ратарство и повртарство

ПРИРУЧНИК ЗА ЂУБРЕЊЕ РАТАРСКИХ И ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА

Биљке су својим кореновим системом везане за земљиште, одакле усвајају воду и минерална хранива. Да би се постигао висок принос, биљке морају имати на располагању довољно храњивих материја.
Read More

УПУТСТВО ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Контрола плодности земљишта је законска обавеза сваког власника и неопходан услов за постизање високих приноса. Како се правилно узимају узорци погледати на следећим линковима: http://www.nsseme.com/products/inc/lab/Uputstvo_uzorkovanje_zemljista.pdf https://www.youtube.com/watch?v=Oo1miBqh8YI http://www.dgt.uns.ac.rs/download/osnped_uzimanjeuzoraka.pdf http://agronomija.rs/2014/uzorkovanje-zemljista
Read More

ВАЖНИЈЕ ПРЕПОРУКЕ У ТЕХНОЛОГИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ КУКУРУЗА, ПШЕНИЦЕ И ЛУЦЕРКЕ НА ИСПИТАНОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ

Већ смо навели да се у атарима села Ивановци, Моравци, Бранчић, Цветановац, Латковић, Липље, Ба и Штавица на карбонатном алувијалном земљишту највише гаје кукуруз, луцерка, озима пшеница, ређе
Read More