Да би пољопривредни произвођачи били успешни у све оштријој конкуренцији на тржишту, нарочито у ЕУ, морају да буду информисани и едуковани како би побољшали квалитет производа и профитабилност