Загађење воде

Зашто санитарна инспекција не контролише воду деци која су приморана на индивидуалне бунаре јер нема водовода?Једно од права које гарантује Конвенција о правима детета јесте и право детета на највиши могући стандард здравствене и медицинске заштите, која обухвата и “сузбијање болести и
потхрањености, укључујући у оквиру примарне здравствене заштите,
између осталог примену лако доступне технологије и обезбеђујући
адекватне хранљиве намирнице и чисту воду за пиће, узимајући у
обзир опасности и ризик загађења животне средине” (чл. 24.
Конвенције). С обзиром да се – као и други потврђени међународни
уговори – непосредно примењује, даном ратификације Конвенције за
Републику Србију настала је обавеза да ово право обезбеди.

Здрава животна средина, чиста пијаћа вода и здрава и уравнотежена
исхрана детета су предуслови дететовог здравља. У том смислу, постоји
обавеза надлежних органа да, у оквиру својих овлашћења која су им
законом дата, контролишу ове услове – што обухвата и редовну
контролу пијаће воде у индивидуалним бунарима.
А такође је надлежна по закону о храни из 2009.

Предлог решења проблема:

Контрола воде у индивидуалним бунарима у циљу сузбијања
сирења зараза