Проблем у селу Ба

У селу Ба се налази један од извора реке љиг, башко врело које се загађује на разне начине. Главни загађивачи су пољопривредници који се баве узгојем стоке. Њихови објекти намењени за узгој стоке (штале, свињци) се налазе на самом речишту или у непосредној близини и директно испуштају фекалије у реку. Људи који не живе поред реке су спровели цеви којима се одлажу фекалије у реку. Један мештанин, одлаже фекалије у базен намењен томе, али када се тај базен напуни он хладнокрвно отвори и пусти да се слива низ пут, а касније у реку. Тим путем свакодневно пролазе мала деца када иду у школу.

Предлог решења проблема:
Покушавао сам сам да решим проблем, разговором са комшијама који загађују реку, међутим договор, а ни разговор није био могућ. Мислим да би инспекција могла да реши проблем. Најбоље решење овог проблема је, базен за одлагање фекалија и тракторска цистерна којом ће се те фекалије носити на њиве и њима ђубрити земљиште.