Орање у заштићеној зони лековите воде

Оре се у зони непосредне заштите изворишта лековите воде у Љигу. Хитно зауставити даље радове на орању, сејању и ђубрењу како би се заштитило извориште.