О систему 48 сати

2

СИСТЕМ 48 представља информациони систем који омогућује да се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање општином и квалитетнијом контролом јавних предузећа.

Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини Систем 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.
Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа.

СИСТЕМ 48 поспешује позицију наше локалне самоуправе и омогућити привлачење инвестиција и отварање нових радних места.

У року од 48 сати ћете добити одговор о статусу решавања Вашег проблема.