Архиве категорија: Екологија

Загађење воде

Зашто санитарна инспекција не контролише воду деци која су приморана на индивидуалне бунаре јер нема водовода?Једно од права које гарантује Конвенција о правима детета јесте и право детета на највиши могући стандард здравствене и медицинске заштите, која обухвата и “сузбијање болести и
потхрањености, укључујући у оквиру примарне здравствене заштите,
између осталог примену лако доступне технологије и обезбеђујући
адекватне хранљиве намирнице и чисту воду за пиће, узимајући у
обзир опасности и ризик загађења животне средине” (чл. 24.
Конвенције). С обзиром да се – као и други потврђени међународни
уговори – непосредно примењује, даном ратификације Конвенције за
Републику Србију настала је обавеза да ово право обезбеди.

Здрава животна средина, чиста пијаћа вода и здрава и уравнотежена
исхрана детета су предуслови дететовог здравља. У том смислу, постоји
обавеза надлежних органа да, у оквиру својих овлашћења која су им
законом дата, контролишу ове услове – што обухвата и редовну
контролу пијаће воде у индивидуалним бунарима.
А такође је надлежна по закону о храни из 2009.

Предлог решења проблема:

Контрола воде у индивидуалним бунарима у циљу сузбијања
сирења зараза

Проблем у селу Ба

У селу Ба се налази један од извора реке љиг, башко врело које се загађује на разне начине. Главни загађивачи су пољопривредници који се баве узгојем стоке. Њихови објекти намењени за узгој стоке (штале, свињци) се налазе на самом речишту или у непосредној близини и директно испуштају фекалије у реку. Људи који не живе поред реке су спровели цеви којима се одлажу фекалије у реку. Један мештанин, одлаже фекалије у базен намењен томе, али када се тај базен напуни он хладнокрвно отвори и пусти да се слива низ пут, а касније у реку. Тим путем свакодневно пролазе мала деца када иду у школу.

Предлог решења проблема:
Покушавао сам сам да решим проблем, разговором са комшијама који загађују реку, међутим договор, а ни разговор није био могућ. Мислим да би инспекција могла да реши проблем. Најбоље решење овог проблема је, базен за одлагање фекалија и тракторска цистерна којом ће се те фекалије носити на њиве и њима ђубрити земљиште.