Заштита општинских путева и путне инфраструктуре

Растиње поред општинских путева, препреке на путу, оштећења путних канала и пропуста, заузећа општинских путева и путне инфраструктуре.