Природне непогоде

Олујни ветар, висок снег, поплава, земљотрес, клизишта, одрони.

*
*
*
*