Природне непогоде

Олујни ветар, висок снег, поплава, земљотрес, клизишта, одрони.