Одржавање општинских путева и путне инфраструктуре

Поправке коловоза, чишћење путних канала и пропуста, оштећење мостова, чишћење снега.

*
*
*
*