Комунална инспекција

Име и презиме:*
Улица и број:*
Јединствени матични број:*
Контакт телефон:*
Мејл:*
Име и презиме особе против које се подноси пријава:*
Адреса особе против које се подноси пријава:*
Опис нарушавања комуналног реда:
Фотографија места где је нарушен комунални ред:
Прецизна локација: