Грађевински инспектор

Овде су могуће анонимне пријаве.

Име и презиме:
Контакт телефон:
Особе против које се подноси пријава:*
Адреса особе против које се подноси пријава:*
Опис проблема:*
Прецизна локација проблема: