Загађење животне средине

Загађење ваздуха, загађење воде, загађење земљишта, дивље депоније.