Екологија

Екологија је наука о животној средини.  У лаичкој јавности се овај термин често користи као синоним за појам заштите животне средине, што није исправно јер је заштита животне средине само једна од области којима се бави екологија.

У суштини, екологија је научна дисциплина која проучава распоред и распрострањеност живих организама и биолошке интеракције између организама и њиховог окружења.

Пријавите еколошки проблем у општини Љиг попуњавањем доњег формулара. Претходно проверите на доњој карти да ли је проблем већ пријављен.

Посебно позивамо ученике основних и средње школе у Љигу да се укључе у еколошку патролу на територији целе општине и евидентирају еколошке проблеме. 

*
*
*

 

Ако сматраш да је проблем такав да захтева интервенцију државних органа пријави овде.