Пријављивање проблема

Пре слања пријаве ОВДЕ проверити  да исти проблем није већ пријављен.

ИЗАБЕРИТЕ ВРСТУ ПРОБЛЕМА

1. Комунални проблеми. Нестанак воде, пуцање водоводних цеви, лоше јавно грејање, замена водомера, зачепљена канализација, атмосферска канализација, шахте, одношење смећа, чишћење улица, јавно грејање, зелене површине, пијаце.

2. Комунална инспекција.

3. Заштита општинских путева и путне инфраструктуре. Растиње поред општинских путева, препреке на путу, оштећења путних канала и пропуста, заузећа општинских путева и путне инфраструктуре. 

4. Одржавање општинских путева и путне инфраструктуре. Поправке коловоза, чишћење путних канала и пропуста, оштећење мостова, чишћење снега.

5. Природне непогоде. Олујни ветар, висок снег, поплава, земљотрес, клизишта, одрони.

6. Загађење животне средине. Градска депонија, загађење ваздуха, загађење воде, загађење земљишта, дивље депоније.

7. Јавна расвета.

8. Животиње. Пси луталице, мачке луталице, дивље свиње и друга дивљач, уклањање животињског отпада.

9. Грађевински инспектор. Овде су могуће анонимне пријаве. Пријаве се неће појављивати у јавном делу система.

10. ЕКОЛОГИЈА.   Нарушавање екосистема.

11. ПОЉОПРИВРЕДА. Појава биљних болести, штеточина и други проблеми у пољопривреди.

У складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ВАШИ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ (име, презиме, број телефона…) НЕЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ НА ЈАВНОМ ДЕЛУ СИСТЕМА 48 САТИ.